10353041_810580879006989_1515424158378311288_n1940008_810580919006985_8254096217117184039_n1518286_810580985673645_7973997387374462562_n10351824_561696533962826_2988014487882853207_n1959335_744587472256271_854642697654615043_n

“Chúng tôi là gia đình sống tại Đảo Bình Ba và đang phát triển Du Lịch tại Đảo. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với Quý khách để được phát triển về Du Lịch Đảo Bình Ba”

“Để tạo cho những khách đang quan tâm Dịch vụ Mai Linh thêm yên tâm,chúng tôi luôn chụp lại những khoảng khắc thực tế của khách nên những hình ảnh trong album trên website của chúng tôi điều là những khoảng khắc thực tế.”

Chúng tôi cũng nổi bậc ở trang chủ facebookhttps://www.facebook.com/tourbinhba

Liên hệ đặt tour : 0905 166 122 ( Linh)

Đặt tour

Thư viện hình ảnh